آپارتمان فروشی 155000 € آلانیا، محمودلار

155000 € آلانیا، محمودلار  1014-19   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 200     m² متراژ : 4 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : منظره : جنوب   شرق    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 0   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 1 تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر سر

Read more

آپارتمان فروشی 80000 – 95000 € آلانیا، اوبا

80000 – 95000 € آلانیا، اوبا  1006-6   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 120     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2007   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 1-2-3 تعداد طبقات : 4 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف :

Read more

آپارتمان فروشی 65000 € آلانیا، محمودلار

65000 € آلانیا، محمودلار  1002-32   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 110     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه    منظره : جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2013   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 1 تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر

Read more

آپارتمان 60000 € آلانیا، محمودلار

60000 € آلانیا، محمودلار  1002-31   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 110     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه    منظره : شمال   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2006   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 4 تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 450 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک    

Read more

آپارتمان فروشی 70000 – 249000 € آلانیا، محمودلار

70000 – 249000 € آلانیا، محمودلار  1011-3   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   57   تا   208     m² متراژ : 1-2-3 پنت هاوس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 0   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : مارس

Read more

آپارتمان فروشی 78000 € آلانیا، محمودلار

78000 € آلانیا، محمودلار  1011-4   سیستم گرمایش حمام و دو آسانسور . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 130     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : جنگل    منظره : شمال    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2012   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 3 تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 600 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : مارس 2015

Read more

آپارتمان 68000 € آلانیا، محمودلار / فروخته شد.

68000 € آلانیا، محمودلار  1002-30   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 115     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : جنگل   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 2 تعداد طبقات : 10 فاصله تا دریا : 700 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک    

Read more

آلانیا کستل آپارتمانی فوق العاده به قیمت 200 هزار یورو

200000 € آلانیا، کستل  1005-3       نام کارشناس : Bahattin   تلفن : . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 180     m² متراژ : 3 دوبلکس تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : دریا    منظره : شمال    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2011   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 5 تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی

Read more

آلانیا شهر کستل بنای زیبای دنیای من شروع قیمت از 110 هزار تا 300 هزار یورو

110000 – 300000 € آلانیا، کستل  1014-14   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   130   تا   260     m² متراژ : 3-4-5 دوبلکس پنت هاوس تعداد خواب : 2-3-4 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2013   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل :

Read more

آلانیا، کارگیجاک مجموعه ویلای شخصی قیمت استثنایی 99750 یورو

99750 € آلانیا، کارگیجاک  1000-14   باز سازی شده. آشپزخانه مدرن با سنگهای گرانیت مشکی 55 متر مربع بالکن. تراس مشترک . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 134     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 1 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : شمال   جنوب    جهت ساختمان : مبله   غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2005   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : همکف چپ تعداد طبقات : 4 فاصله تا دریا : 1000 m فاصله تا

Read more

آپارتمان آلانیا، محموتلار

155000 € آلانیا، محمودلار  1014-19   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 200     m² متراژ : 4 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : منظره : جنوب   شرق    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 0   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 1 تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر سر

Read more

آلانیا اوبا آپارتمان اکازیون 80000 – 95000 €

80000 – 95000 € آلانیا، اوبا  1006-6   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 120     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه   استخر    منظره : شمال   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2007   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 1-2-3 تعداد طبقات : 4 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف :

Read more

مجموعه اقامت آزورا پارک اقامتگاهی 7 ستاره یا هتلی 5 ستاره آلانیا محمودلار 250000 یورو

250000 € آلانیا، محمودلار  1013-9   دارای بیاض اشیا می باشد . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 127     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : شمال   شرق    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 0   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 6 تعداد طبقات : 14 فاصله تا دریا : 2000 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل

Read more

مجموعه آپارتمان های مسکونی آلانیا کستل 220000 – 430000 یورو

  220000 – 430000 € آلانیا، کستل  1014-16     . ملک در یک نگاه پیش فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   200   تا   370     m² متراژ : 3 پنت هاوس تعداد خواب : 2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 0   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 4 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 1000 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ

Read more

ویلای اختصاصی فروش آلانیا، مرکز 160000 €

160000 € آلانیا، مرکز  1002-21   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : ویلا نوع ملک : 500     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 4 تعداد سرویس : کوه    منظره : شمال    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2012   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : – تعداد طبقات : 2 فاصله تا دریا : 600 m فاصله تا شهر : 6000 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر

Read more

ویلای اختصاصی فروشی آلانیا، کارگیجاک 317000 €

317000 € آلانیا، کارگیجاک  1005-2       نام کارشناس : 00905317700317  تلفن : . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : ویلا نوع ملک : 400     m² متراژ : 4 تعداد خواب : 3 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : – تعداد طبقات : 2 فاصله تا دریا : 500 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 45000 €

45000 € آلانیا، محمودلار  1014-18   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 100     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : استخر    منظره : جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2004   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 4 تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 200 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر سر

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، کستل 79000 – 390000 €

79000 – 390000 € آلانیا، کستل  1005-1   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   70   تا   300     m² متراژ : 1-2-3-5 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 65000 €

65000 € آلانیا، محمودلار  1002-28   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   115   تا   125     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2005   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 6-7-9-10 تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 900 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، اوبا 75000 – 205000 €

75000 – 205000 € آلانیا، اوبا  1000-12   دارای ساحل اختصاصی . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   55   تا   108     m² متراژ : 1-2-3 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : مبله   غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل

Read more

ویلای اختصاصی فروشی آلانیا، مرکز 185000 – 205000 €

  185000 – 205000 € آلانیا، مرکز  1002-16   دو دستگاه ویلا در کنار هم با موقعیت عالی و دید دریای زیبای مدیترانه . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : ویلا نوع ملک : 350     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 4 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2010   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : – تعداد طبقات : 3 فاصله تا دریا : 500 m فاصله تا

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 199000 – 205000 €

199000 – 205000 € آلانیا، محمودلار  1000-16   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 240     m² متراژ : 3 دوبلکس تعداد خواب : 3 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : جنوب   شرق    جهت ساختمان : مبله   غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2006   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 11 تعداد طبقات : 2 فاصله تا دریا : 150 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، مرکز 111000 – 130000 €

111000 – 130000 € آلانیا، مرکز  1000-15   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 180     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   غرب    جهت ساختمان : مبله   غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2007   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 فاصله تا دریا : 1000 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف :

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 41000 – 175000 €

41000 – 175000 € آلانیا، محمودلار  1020-4   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   55   تا   271     m² متراژ : 0-1-2-3 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 10 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل

Read more
1 2 3 4