مجموعه آپارتمان های مسکونی آلانیا کستل 220000 – 430000 یورو

  220000 – 430000 € آلانیا، کستل  1014-16     . ملک در یک نگاه پیش فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   200   تا   370     m² متراژ : 3 پنت هاوس تعداد خواب : 2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 0   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 4 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 1000 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ

Read more

ویلای اختصاصی فروش آلانیا، مرکز 160000 €

160000 € آلانیا، مرکز  1002-21   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : ویلا نوع ملک : 500     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 4 تعداد سرویس : کوه    منظره : شمال    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2012   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : – تعداد طبقات : 2 فاصله تا دریا : 600 m فاصله تا شهر : 6000 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر

Read more

ویلای اختصاصی فروشی آلانیا، کارگیجاک 317000 €

317000 € آلانیا، کارگیجاک  1005-2       نام کارشناس : 00905317700317  تلفن : . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : ویلا نوع ملک : 400     m² متراژ : 4 تعداد خواب : 3 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : – تعداد طبقات : 2 فاصله تا دریا : 500 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 45000 €

45000 € آلانیا، محمودلار  1014-18   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 100     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : استخر    منظره : جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2004   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 4 تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 200 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر سر

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، کستل 79000 – 390000 €

79000 – 390000 € آلانیا، کستل  1005-1   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   70   تا   300     m² متراژ : 1-2-3-5 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 65000 €

65000 € آلانیا، محمودلار  1002-28   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   115   تا   125     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2005   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 6-7-9-10 تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 900 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، اوبا 75000 – 205000 €

75000 – 205000 € آلانیا، اوبا  1000-12   دارای ساحل اختصاصی . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   55   تا   108     m² متراژ : 1-2-3 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : مبله   غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل

Read more

ویلای اختصاصی فروشی آلانیا، مرکز 185000 – 205000 €

  185000 – 205000 € آلانیا، مرکز  1002-16   دو دستگاه ویلا در کنار هم با موقعیت عالی و دید دریای زیبای مدیترانه . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : ویلا نوع ملک : 350     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 4 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2010   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : – تعداد طبقات : 3 فاصله تا دریا : 500 m فاصله تا

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 199000 – 205000 €

199000 – 205000 € آلانیا، محمودلار  1000-16   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 240     m² متراژ : 3 دوبلکس تعداد خواب : 3 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : جنوب   شرق    جهت ساختمان : مبله   غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2006   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 11 تعداد طبقات : 2 فاصله تا دریا : 150 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، مرکز 111000 – 130000 €

111000 – 130000 € آلانیا، مرکز  1000-15   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 180     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   غرب    جهت ساختمان : مبله   غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2007   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 فاصله تا دریا : 1000 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف :

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 41000 – 175000 €

41000 – 175000 € آلانیا، محمودلار  1020-4   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   55   تا   271     m² متراژ : 0-1-2-3 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 10 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل

Read more

ویلا اختصاصی فروشی آلانیا، آوسالار 113000 – 209000 €

  113000 – 209000 € آلانیا، آوسالار  1006-5     این مجموعه دارای ویلاهای سه طبقه بوده و یک طبقه آن دوبلکس میباشد. .   ملک در یک نگاه     فروش وضعیت ملک :     ویلا نوع ملک :     از   100   تا   140     m² متراژ :     1-2 دوبلکس تعداد خواب :     1-2 تعداد سرویس :     دریا   کوه    منظره :     شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان :     مبله    وضعیت مبلمان :     2007  

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 85000 – 350000 €

85000 – 350000 € آلانیا، محمودلار  1014-17   . ملک در یک نگاه پیش فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   73   تا   216     m² متراژ : 1-2-3 دوبلکس پنت هاوس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 0   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 100 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 70000 €

70000 € آلانیا، محمودلار  1005-4   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 110     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : جنگل   استخر    منظره : شمال   شرق   غرب    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2009   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 4 تعداد طبقات : 9 فاصله تا دریا : 250 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر

Read more

ویلا اختصاصی فروشی آلانیا، محمودلار 215000 €

215000 € آلانیا، محمودلار  1013-7   دارای مخزن آب و گاز در حیاط . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : ویلا نوع ملک : 540     m² متراژ : تعداد خواب : 3 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2006   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : – تعداد طبقات : 3 فاصله تا دریا : 0 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 95000 €

95000 € آلانیا، محمودلار  1013-6   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 175     m² متراژ : 2 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه    منظره : شمال   جنوب   شرق    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2008   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 5 تعداد طبقات : 11 فاصله تا دریا : 400 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک     استخر

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 115000 – 450000 €

  115000 – 450000 € آلانیا، محمودلار  1011-2   دسترسی سریع به فروشگاه بزرگ میگروس . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   131   تا   521     m² متراژ : 1-2-3 پنت هاوس تعداد خواب : 1-2 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شرق    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 150 m فاصله تا شهر : 0 m

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 90000 €

90000 € آلانیا، محمودلار  1012-7   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 87     m² متراژ : 2 دوبلکس تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : کوه    منظره : شمال   جنوب   غرب    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 6 تعداد طبقات : 6 فاصله تا دریا : 600 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش کف : سرامیک    

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، کستل 170000 – 280000 €

170000 – 280000 € آلانیا، کستل  1006-2   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   108   تا   148     m² متراژ : 2-3 دوبلکس پنت هاوس تعداد خواب : 1-2 تعداد سرویس : منظره : جنوب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 150 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، اوبا 79000 – 125000 €

79000 – 125000 € آلانیا، اوبا  1014-10   این مجموعه دارای دسترسی آسان به مراکز خرید مترو – کوچ تاش- وطن کامپیوتر – یاتاش و غیره می باشد. . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 0     m² متراژ : 1-2 پنت هاوس تعداد خواب : 1-2 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2013   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، اوبا 126000 – 270000 €

126000 – 270000 € آلانیا، اوبا  1011-1   مجموعه ای لوکس متشکل از 7 بلوک با امکاناتی بسیار عالی. این مجموعه دارای حمام ترکی، سونا و سالن ماساژ بصورت جداگانه برای خانمها و آقایان می باشد. . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   132   تا   400     m² متراژ : 2-3-4-5-6 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : غیر مبله    وضعیت مبلمان : 2014   سال ساخت : جزئیات ملک

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، اوبا 72000 – 427000 €

72000 – 427000 € آلانیا، اوبا  1014-9    . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 0     m² متراژ : 0-1-2-3-4-6 سوئیت پنت هاوس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : شمال   جنوب   شرق   غرب    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2013   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 10 فاصله تا دریا : 700 m فاصله تا شهر : 500 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، کارگیجاک 55000 – 180000 €

55000 – 180000 € آلانیا، کارگیجاک  1014-8   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : از   35   تا   180     m² متراژ : 0-1-2-3 دوبلکس تعداد خواب : 1-2-3 تعداد سرویس : دریا   کوه    منظره : جنوب   غرب    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2013   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : تمام طبقات تعداد طبقات : 5 فاصله تا دریا : 150 m فاصله تا شهر : 0 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : آماده تحویل پوشش

Read more

آپارتمان فروشی آلانیا، محمودلار 110000 €

110000 € آلانیا، محمودلار  1002-26   . ملک در یک نگاه فروش وضعیت ملک : آپارتمان نوع ملک : 170     m² متراژ : 3 تعداد خواب : 2 تعداد سرویس : دریا   کوه   استخر    منظره : جنوب    جهت ساختمان : مبله    وضعیت مبلمان : 2006   سال ساخت : جزئیات ملک واقع در طبقه : 10 تعداد طبقات : 12 فاصله تا دریا : 2000 m فاصله تا شهر : 1000 m آشپزخانه : آمریکایی تاریخ تحویل : فروخته شد پوشش کف : سنگ    استخر سر

Read more
1 2 3